About Us - Header

Skupina Brink's

History czech

Naše historie

Od doby našeho založení před více než 160 lety prošel svět obchodu řadou změn. Náš závazek vůči tomu, co děláme, se ale nezměnil. Úspory a živobytí nespočtu tvrdě pracujících lidí po celém světě chráníme stále.

Historie

Brink's CC Express (1859–1919)

Společnost Perry Brink's Chicago City Express Company se v psané formě během 19. století prezentovala řadou různých způsobů. Na nákladních vozech stálo „Brink's“ a k tomu další části názvu, které se vešly, čili na fotografiích je vidět například „Brink's Ex.“, „Brink's C.C. Ex. Co.“, „Brink's CC Express Co.“ a další varianty. Na této fotografii zaměstnanců z roku 1880 je několik stylů zároveň.

Brink's Express Company (1919–1934)

 Brink's Express Company (1919–1934) První akcie společnosti byly prodány v roce 1879 pod hlavičkou „Brink's Express Company“, jednodušší název se ale začal užívat až v roce 1919, kdy byla otevřena první pobočka Brink's mimo Chicago, a to v Clevelandu. Logo Brink's Express Company bylo často vyvedeno v kovu, připevněno na bok opancéřovaných vozidel a značilo sílu a bezpečnost provozu společnosti.

Brink’s Incorporated (logo ve tvaru štítu) (1934–1959)

V roce 1934 se společnost nechala oficiálně přejmenovat na Brink's Incorporated a logo ve tvaru štítu.

Brink's A Pittston Company (1959–1981)

Po akvizici společností Pittston, konglomerátem působícím v oblasti přepravy a důlního průmyslu, bylo starší štítové logo nahrazeno jednoduchým logem ve tvaru kvádru. Pittston se v roce 2004 přejmenoval na „The Brink's Company“.

Logo Brink’s Global (1981–současnost)

 Brink's, jedna z nejstarších obchodních značek světa, byla s bezpečností a důvěrou spojována již od svého založení v roce 1859 a dnes je známá po celém světě. Současné logo Brink's bylo poprvé užito v roce 1981 a vozy, zařízení, uniformy zaměstnanců a produkty Brink's zdobí ve více než 100 zemích.

Vývoj štítového znaku ochranné známky

Gotické B / bílý kruh

V tomto štítovém logu se nacházelo okřídlené gotické „B“ zdvihající kufr, což perfektně symbolizovalo původní zaměření společnosti – přepravu zavazadel v Chicagu. Záznamy o ochranné známce datují její první užití do roku 1859, kdy byla společnost Brink's založena.

Gotické B / peníze a cennosti; bezpečnost a doručení

V roce 1927 vznikla nová strategie odstrašování zlodějů, a logo Brink's se proto začalo objevovat na vozech a příslušenství, které bylo do té doby neoznačené. Heslo „Peníze a cennosti, bezpečnost a doručování“ často obklopovalo starší logo tvaru štítu a podtrhovalo rostoucí reputaci společnosti coby bezpečného přepravce.

Gotické B / černý kruh s nápisem Brink's

Začátkem 20. století se společnost Brink's Express vyvíjela a expandovala a její štítové logo bylo zmodernizováno pomocí velkého černého kruhu. V roce 1934 bylo do loga přidáno „Brink's Incorporated“, aby neslo i název společnosti.

Okřídlené B (vcelku)

Akvizice Brink's společností Pittston podnítila významnou proměnu starobylého štítového loga. Písmeno B dostalo modernější font, zjednodušil se obrázek kufru a křídla byla překreslena důmyslnějším způsobem. Celý návrh byl umístěn na nový štít podobný značkám amerických dálnic, což také reflektovalo starší loga Brink's (viz výše). Tento upravený štít byl užíván od roku 1962.

Okřídlené B (s mezerou uvnitř)

 V roce 1981 bylo štítové logo opět zmodernizováno, tentokrát proto, aby ladilo s novým trhaným logem Brink's (výše). „Rozporcované B“ trhaného loga nahradilo původní B vcelku a kresba křídel byla výrazně zjednodušena, čímž celý návrh získal na eleganci a dal se mnohem snáze reprodukovat.

Products and Services Trademarks

Arch Brink's

Klenutý nápis Brink's byl poprvé registrován v roce 1912 a od té doby je užíván nepřetržitě. Dnes ho můžeme nejčastěji vidět na odznacích a uniformách zaměstnanců.

Brink's Cash Logistics

Hotovostní logistika Brink's (Brink's Cash Logistics) je značka, která se zrodila v roce 2001, aby přitáhla pozornost ke službám, které Brink's nabízí v oblasti zpracování peněz bankám.

CompuSafe

Služba Brink's CompuSafe byla představena v roce 1995 a přináší nová řešení v oblasti zabezpečení a manipulace s hotovostí maloobchodníkům.

Maloobchodní a bezpečnostní štítky

Bezpečnostní výrobky Brink's jsou maloobchodům nabízeny od 20. let 20. století; znaky inzerující jejich bezpečnost jsou od té doby prakticky všudypřítomné.

Brink's Document Destruction

Služba skartace dokumentů Brink's Document Destruction začala fungovat začátkem 21. století a nabízí bezpečný převoz, uskladnění a skartaci obchodní dokumentace.

Zabezpečení domácnosti od Brink's

V roce 1983 otevřela Brink's Home Security kancelář své první pobočky v Portlandu v Oregonu. Brink's Home Security nabízí bezpečnostní služby domácnostem, maloobchodům a drobným podnikům a do roku 2008 si tato služba získala přes milion zákazníků. Značka Brink's Home Security je dodnes užívána na řadě spotřebitelských výrobků.

Spotřebitelská loga

Tyto ochranné známky se nyní vyskytují na řadě licencovaných spotřebitelských výrobků a obsahují výrazně zjednodušené štítové logo s velkým, moderním „B“ a nové logo Brink's. Obě se lépe tisknou i čtou na malých baleních.

About Us - Fact or Figure

100

Countries with customers

13.5

Thousand Vehicles

1.2

Thousand Facilities

49

Operating Countries

62.4

Thousand Employees